De stichting

Doelstellingen

De stichting heeft de volgende doelstellingen:

Het is stand houden van het werkend trekpaard, de natuurlijke krachtbron voor de landbouw en bosbouw in Zuid-Limburg, alsmede het in stand houden van werktuigen en vaardigheden die samenhangen met het werken met trekpaarden als een levend cultuurhistorisch monument.

Het ontplooien van activiteiten die van belang zijn voor:

  • Aanschaf van trekpaarden;
  • Het houden en verzorgen van trekpaarden;
  • Het fokken van trekpaarden;
  • Het werken met trekpaarden;
  • Het deelnemen aan keuringen;
  • Het recreatief gebruiken van trekpaarden.